Maja ehitus/remont


Ehitada uus või renoveerida vana?

Enne kui tormad vana maja renoveerima, tasub end kurssi viia levinumate probleemidega, millega
renoveerimisel pead rinda pistma. Kuigi mõned muret tekitavad kitsaskohad võivad olla hõlpsasti lahendatavad,
leidub ka terve rida detaile, mis vajavad suurt hulka tööd. Vana maja iseenesest on keeruline defineerida — mõni
peab vanaks majaks juba ka 30-aastase ajalooga ehitist. Mis aga vanusest ehk tähtsamgi — eelkõige tasub
märgata seda, kuidas maja on hooldatud ja millises korras ta on.


Vundament


Kindlasti tasub tähelepanu pöörata ehitise vundamendile. Üheks ohumärgiks on viltune põrand, mis võib viidata
probleemidele maja vundamendis. Küll aga ei anna kõik vundamendi probleemid endast kaldus põranda näol
märku ning kõige asjalikuma ülevaate oskab anda muidugi spetsialist. Ka uksed ja aknad, mis ei sulgu korralikult,
võivad viidata maja vajumisele. Samuti vajavad tähelepanu praod seinas ja seda eriti uste ning akende läheduses.
Juhul, kui vundament on väga nigelas seisukorras, tuleb arvestada külalltki suurte kulutustega.


Ventilatsioon ja küttesüsteemid

Kindlasti tasub end kurssi viia, millise küttesüsteemiga on tegemist ja milliseid probleeme see endaga kaasa võib
tuua. Maja, mis võib olla isegi suhteliselt heas korras ei välista suuri küttekulusid. 1960-1970. aastatel ehitatud
täiskeldritega majades tuleb teinekord kütta ka keldrit, vastasel juhul ohustab tervet maja hallitus. Seega tasub
veenduda, kas küttesüsteem on vajadusel ka väljavahetatav. Ahiküttega majades tasub pilk peale visata ka
küttekollete seisukorrale ja teha kindlaks, kas need vajavad väljavahetamist või mitte. Küttesüsteem on kululiik,
millega tuleks kindlasti arvestada.


Katus

Katus on maja puhul üks olulisemaid kohti. Paljud hädad saavad alguse just vett läbi laskvast katusest, sest kui
vesi pääseb majja, kujutab see ohtu hoone konstruktsioonidele. Kui märkad seintel või põrandal märgasid plekke,
siis kontrolli maja katust. Pilk tasub visata ka pööninguruumidele ja veenduda, kas kuskilt paistab valgust sisse või
ei. Kui kahtlustad, et katusega on miskit viltu, tasub maja koos spetsialistiga veelkord üle vaadata.


Uuendamist vajavad kohad

Vanades majades on sageli vaja teha remonditöid, mis ei piirdu ainult tapeedi maha kraapimise, pahteldamise ja
värvimisega. Tihti on vaja muuta planeeringut, vahetada torustikku ja elektrijuhtmeid. Ebameeldiv lehk keldris
viitab tihti viletsale või puudulikule äravoolusüsteemile. Kui maja kelder läheb hallitama, siis liigub hallitus üle kogu
maja ja hakkab kahjustama nii maja kui ka inimese tervist.


Vananenud ruumilahendus

Vanal majal on ruumiplaneering ajast, mil see ehitati. Tõenäoliselt soovid viie kitsa toa asemele kolme avarat tuba
ja see tähendab mõningasi lammutustöid. Samuti tasub siinkohal enne lammutama hakkamist pidada nõu
spetsialistiga, kes oskaks nõu anda, milliste seinte eemaldamine on antud konstruktsiooniga majas võimalik.Allikas: houzz.com