KatusetöödKatus - tähtsaim maja element, millest sõltub maja eluiga ja väljanägemine

Meie kliimas on korralikul katusel täita ülioluline roll, see peab pidama kinni tuult ja vihma,
taluma suurt lumekoormust ning ka kõrvetavat päikest. Hea katus algab läbimõeldud
planeerimisest, alustades sellest, milline katus on projekteerimistingimustes ette nähtud,
mis sobib ümbruskonnaga ja lõpetades sellega, kuidas teha katusekattele sobilik
konstruktsioon, aluskate, soojustus, tuulutus ning lisada toimiv vihmaveesüsteem, nii et
katus püsiks pea kohal tervena ja täidaks oma ülesannet aastakümneid.

 

Millist katust majale valida?


Katuste ehitusel on esimeseks küsimuseks materjalivalik. Ebasobiva kattematerjali valikul
kahjustub kergesti hoone struktuur ja ehituslikud elemendid. Näiteks eterniidi asendamine
plekiga, võib mereäärses asukohas lõppeda tormituules ära rebitud katusega.
Valtsplekk-katuse asendamine katusekividega võib osutuda aluskonstruktsioonile liiga
raskeks ja seintesse võivad tekkida praod. Kokkuhoid materjali kvaliteedi arvelt võib
lõpptulemusena tuua kaasa suuri lisakulutusi. Materjali valikul tuleks lähtuda mitte sellest,
missuguse katuse ehitas naaber, vaid ennekõike peaks valikukriteeriumiks olema praktilisus,
arhitektuuriline sobivus hoonega ja pikaealisus.


Üldisemad reeglid katusekatte valikul

Tehnilisest seisukohast mängivad rolli eelkõige katuse kalle ja külje pikkus. Mida madalam on kalle
ja pikem katus, seda rohkem on vihmasaju korral katuse peal vett ja seda aeglasemalt see räästa
suunas liigub. Seega tuleb madalate kallete ja pikkade katusepaanide puhul kasutada selliseid
profiile, mille küljed on kõrged ning mille põhi on suhteliselt lai, et veel oleks ruumi ära voolata.
Lisakaitset läbijooksu vastu pakub paanide külgülekatte alla jääv veesoon, mida mööda liigub
räästasse plekipaanide omavahelisest liitest läbipääsenud vesi.


Katuse soojustamine

Katuse soojustamise juures kehtib lihtne reegel: jääpurikate pikkus katuseräästal on pöördvõrdelises
seoses katuse soojustuse paksusega. See tähendab, et kui soojustus on ebapiisav või lohakalt
paigaldatud, on soojakaod läbi katuse väga suured ning toovad katusesõrestiku osadele kaasa
ülemäärase koormuse ja vähendavad nende pikaajalist vastupidavust. Seetõttu on katuse
soojustuskihid isegi kuni kaks korda paksemad kui välisseintele planeeritud


Vajad abi katusetöödel? Kirjuta meile ja telli tasuta konsultatsioon siit

Allikad: Peep Pihelo, Eesti Soojustuskeskus; Puumarket