26.02.2023

Välisvoodri peamisteks ülesanneteks on anda hoonele esteetiline välimus ning kaitsta seinakonstruktsioone väliste kliimamõjude eest. 19. saj., mil laudu hakati lõikama saekaatrites, muutus üha valdavamaks ka laudvoodri kasutamine. Traditsioonilised laudisetüübid on rõhtlaudis ja  püstlaudis. Levinuim on hööveldatud laudadest välisvooder. Selle pind on kõige esteetilisem ning mitmesugused profileeringud võimaldavad  eriilmelisi fassaadilahendusi. Ka voolab hööveldatud laudadelt vesi hõlpsasti maha.