Kuidas valida õige ehitaja ja saada hea pakkumine ehitustöödeks ?
Usaldusväärne ja asjatundlik ehitaja on sama hädavajalik kui usaldusväärne perearst, lapsehoidja, treener või sobiv juuksur. Anname nõu, kuidas õige ehitajani jõuda.

 

Usaldusväärsest ehitajast algab kõik. Enamiku inimeste jaoks ei käi mitte mõte majaehitusest või -remondist üle jõu, vaid see, kust leida hea ehitaja. Kadedaks tegevaid lugusid oma ihuehitajatest on vähe kuulda, rohkem ulatuvad kõrvu ikka probleemsete ehitajatega seotud juhtumised. Oma tulevasele või praegusele kodule ehitaja leidmine on siiski võimalik ja anname siinkohal nõu, kuidas alustada ja mida arvestada ehitaja valikul. Ehitaja valikul tuleb eelnevalt aga endale selgeks teha, mis on sinu täpsed soovid. Mida täpsemalt oskad öelda, mida tahad, seda konkreetsemaks saad ehitajaga kohe minna.

Varu palju aega ja kannatust. Arvesta, et õige ehitaja leidmine võib aega võtta mitu kuud


Ehitaja sõbra või tuttava kaudu. Kui ehitaja on jõudnud sinuni sõbra soovitusel, siis on see kõige parem variant, sest nii on olemas soovitus kõige usaldusväärsemalt allikalt. Alati, kui otsid ehitajat, kuula kõigepealt oma sõpruskonnas maad. Hea oleks, kui sõprade kaudu tuleva ehitaja kohta on soovitusi rohkem kui ühelt sõbralt. 

​​​Ehitaja internetist. Internetist omale ehitajat otsides peab arvestama sellega, et ehitajaid on väga palju ja nende seast vaid netis leiduva info põhjal valiku tegemine on pea võimatu ülesanne. Kasulik on pöörduda ka teemasid koondavate portaalide poole, sest nii on lihtsam õigeni jõuda. Ka Facebookis tasub sel teemal maad kuulata, sest erinevaid gruppe lisandub sageli. Ehitusfirmade kodulehed on hea infoallikas, sest enamasti on nad ka täpsustanud, milliste töödega nad tegelevad. Ka oleks hea kui ehitaja kodulehel oleks usaldusväärseid soovitajaid.

Ehitaja kuulutuse kaudu. Ehitajad annavad endast tihtipeale märku ajalehtede reateadete ja kuulutuste veerus. Nende kõigi puhul kehtib reegel, et need, kes ennast reklaamivad, on motiveeritud tegijaid ja nendega on mõistlik ühendust võtta, et oma soove lähemalt arutada.

Ehitaja hankekeskkonna kaudu. Pakkumisi tehakse küll palju aga arvestada tasub seda, et hind mõeldakse kohati välja lausa paari tunniga. Tegelikult keegi väga  detaile ei ole vaadanud ning hind on pandud “puusalt lastes”. Enamus pakkujaid ei raatsi näiteks niipaljugi maksta keskkonna haldajale, et  nad saaksid lisada juurde detailse hinnapakkumise või et hankija näeks nende kontaktandmeid. Paljude kogemus on selline, et sealtkaudu on head majaehitajat väga raske leida.


Ükskõik kuidas õige ehitaja sinuni jõuab, tuleks muu hulgas ka selgeks teha, kas tal on aega ja inimesi sinu projektiga tegelemiseks. Mida täpsemalt sa ette tead, mismoodi ehitaja oma tööd sinu tellimuse järgi planeerinud on, seda rohkem võid teda ka usaldada.


Pakkumise saamine võtab aega vahel isegi kuni 2-3 nädalat
 

Hinnapakkumise küsimine. Küsi pakkumist mitmelt ehitajalt ning ära imesta, et vastavad ainult 2-3. Soovitav on pöörduda  peale hinnapakkumise saabumist pakkuja poole sooviga pakkumist täpsustada, sest ka siis on veel võimalus, et paljud ei vasta sulle enam. 

Hinnapakkumise ettevalmistus. Lase ehitajal  ette valmistada detailne hinnapakkumise tabel, koos tööde loetelu ja mahtudega. See hoiab ära valearusaamad, mis töid tahetakse ning mis on ikkagi hinna sees. Sest korraliku ja läbimõeldud hinnapakkumise koostamine on aeganõudev töö. 

Hea märk. Tavaliselt on hea märk see, kui pakkuja sulle helistab ja soovib detaile täpsustada. See tähendab, et nad mõtlevad kaasa ja soovivad tõepoolest teha hea pakkumise.

Hinnapakkumised on väga erinevad.  Kohati võivad hinnapakkumised erineda teineteisest kuni 3-4 korda. Tavaliselt on kõige odavamad ja kallimad pakkumised üle jala tehtud või lähtutud põhimõttest, et kui ta selle hinna alla neelab siis võib ju kah midagi teha.Kui sobiv ehitaja on leitud ära unusta tausta uurimast.

 

Tungivalt soovitaks ehitaja tausta Googeldada. Tavaliselt tulevad probleemid/jamad kiirelt välja. Vaata üle ka Krediidiinfo, Taust, Inforegister jne. Kui on probleeme, unusta selline ehitaja ära. Tavaliselt jamad süvenevad, mitte ei lahene. Kui otsustad ikka sellise ehitajaga tegemist teha, siis järgi põhimõtet “ennem töö siis tasu”. Ükskõik, mis ettekäändel ettemaks lõppeb Tellija jaoks probleemidega 99 juhul 100st. Ole valmis suhtlema ka ehitaja endiste partneritega, kes uurivad, kas oled juba oma tasu maksnud. Probleemsete ehitajate lemmikväide on, et Tellija hoiab raha kinni ning seepärast ei saa ka endistele/praegustele töötajatele/partneritele maksta.

Ära ütle ehitajale „ma ei tea ehitamisest midagi“.

Väga sageli ütleb tellija ehitajaga esimest korda kokku saades, et ta ei tea ehitamisest mitte midagi. Selle lause välja ütlemisega annab tellija ehitajale võimaluse hakata kohe mõnevõrra tellijaga manipuleerima. Ehitaja tajub, et ta saab lihtsalt asju suunata enda jaoks mugavamate lahenduste suunas, sest vastaspool pole ehitusteemadega kursis. Tulemuseks olukord, kus näiteks ehitaja ütleb, et sellist lahendust ei saa teostada või seda tuleks teha teistmoodi, mis võib olla ehitaja jaoks odavam ja lihtsam. Või küsib ehitaja lisaraha tööde eest, mis peaks sisalduma kokkulepitud tööde mahus. Palju parem oleks, kui öelda ehitajale, et ma kaasan omanikujärelevalve tööde kontrollimiseks või et teen alati tööde sisu endale selgeks ning jälgin selle õiget teostamist.

Leping?

Kindlasti sõlmi leping. Isegi väiksemate tööde puhul lepi kokku kirjalikult. Oluline on lihtsalt see, et märk maha jääks, sest suuliste lepingute puhul võib juhtuda, et neid kokkuleppeid ei suudeta hilisemate vaidluste korral enam tõendada ning tekib sõna-sõna vastu olukord. Lepingu puhul oleks hea kui lepingu projekt tuleks tellija poolt. Ehitaja leping võib olla väga ühepoolne kus Tellija õigused on puudulikult tagatud. Erilist tähelepanu pööra tööde vastuvõtmisele, garantiile ning tasumisele ning tähtaegadele, dokumenteerimisele. Jällegi, unusta ettemaks kui saad. Lisaks leppige kohe alguses kokku omanikujärelevalve roll ning kvaliteedistandardid RYL vms. Mõiste “hea ehitustava” töötab tavaliselt Tellija kahjuks.

Ei mingit ettemaksu!

Ehitustööde eest tasumise kokkuleppimine ja selle kokkuleppe hilisem järgimine on sageli peamiste ehitaja-tellija vaheliste tülide allikaks. Mida saab tellija teha, et tööde eest tasumine oleks võimalikult selgelt ja mõistetavalt mõlema osapoole jaoks kokku lepitud? 
Tehke maksegraafik! Leppige kokku, et tööde eest tasumine toimub iga nädal või 2 nädala tagant. Tööd jaotatakse selliselt, et fikseeritakse nädalase või 2 nädalase tööde mahud võimalikult konkreetselt  (iga etapp tuleks täpselt tööde sisu osas lahti kirjutada). Selliselt ei kujune kokkulepitud perioodi osas tööde summad väga suureks ning lisaks on kontrollitavaid töid vähem ning need on mõlemale osapoolele üheselt arusaadavad. Tehtud tööde eest maksmine võiks toimuda pangaülekandega. Juhul kui soovite arveldada sularahas, siis on mõistlik teha kirjalik kokkulepe.

Kokkuvõtteks aitab sagedasem tööde üleandmine- vastuvõtmine tööde ajaplaanis püsida ning ka võimalikud kvaliteediprobleemid leitakse varakult ülesse. Lisaks annab tihedam suhtlemine ehitaja ja tellija vahel koostööle palju juurde ning võimalikud probleemid lahendatakse normaalse suhtlemise teel.


Allikas: majaehitaja.ee, omanikujarelevalve.com, moodnekodu.delfi.ee